UREZIVANJE SLOVA U KAMENU

NEKI OD TIPOVA SLOVA

 

Slovima u kamenu urezujemo mašinom i ručno u svim vrstama kamena.

 

Naručilac posla bira oblik i veličinu slova.

 

Na spomeniku koji se nalazi na groblju tip slova usklađujemo prema postojećim slovama.